(ភ្នំពេញ)៖ ថែមហើយថែមទៀត ពីត្រាក់ទ័រចនឌារ! អតិថិជនទាំងអស់ដែលទិញត្រាក់ទ័រចនឌារ ចាប់ពីកម្លាំង៤៥ សេះ ដល់៩០ សេះ ពីថ្ងៃនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ​ ២០១៧ មួយគ្រឿងភ្លាម ហើយប្រសិនបើអតិថិជនទិញជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ នឹងទទួលបានការថែមជូនបន្ថែមគ្រឿងបន្លាស់ថែទាំ ត្រាក់ទ័ររយៈពេល ១០០០​ម៉ោងដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ។​ ការថែមជូនពិសេសនេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧។​

ត្រាក់ទ័រ ចនឌារ ជាផលិតផលលេខ ១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក កម្លាំងខ្លាំង រឹងមាំ ស៊ីប្រេងតិច ជាប់ធនយូរអង្វែង។

 អតិថិជនទាំងអស់អាចបង់រំលស់ត្រាក់ទ័រចនឌាររហូតដល់ទៅ ៣៦ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងមានលក្ខខ័ណ្ឌងាយស្រូល។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖លេខ 097 5555 610 / 095 666 552 ឬមក​កាន់សាខាលក់ត្រាក់ទ័រ ចនឌារផ្ទាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ធំ  តាកែវ  បាត់ដំបង  និងសៀមរាប។

ត្រាក់ទ័រ ចនឌារ ជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នក។