(កំពង់ឆ្នាំង)៖ ជុំវិញជម្លោះដីធ្លីនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ​រហូតឈានដល់ការប្ដឹងផ្ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ​ប្រជាពលរដ្ឋជាង១០គ្រួសារ គ្រោងប្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACUនោះ, នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺជូនសាធារណៈជន និងថ្នាក់ដឹកនាំ ឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀត ជៀសវាងការភ័ន្ដប្រឡំផ្សេងៗ។

សូមអានសេចក្ដីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៅខាងក្រោមនេះ៖