(ភ្នំពេញ)៖ ភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ សាខាម៉ៅសេទុង ស្វាគមន៍ លោក ភីតធើ (Mr. Peter) សេ្តចចុងភៅប្រចាំប្រទេសថៃ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ផ្នែក ម្ហូបថៃ និង​ម្ហួបចិន និងមកបង្ហាញស្នាដែ របស់ខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃ ១៣មេសា ដល់ ១៦ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧នេះ។ នេះជាលើកទី១ ប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា​ដែរ ដែលទទួលសេ្តចចុងភៅប្រចាំប្រទេសថៃ តាមរយៈ ភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ សាខាម៉ៅសេទុង។

អតិថិជន អាចធ្វើការកក់បន្ទប់ វីអាយភី តាមរយៈទូរសព្ទ ០៧០/០៩២ ៩១៣ ៨៨៨ ​។ កុំភ្លេច..! ជួបគ្នា នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ សាខាម៉ៅសេទុង៕