(ភ្នំពេញ)៖ ទីបំផុត ថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានទន្ទឹងរង់ចាំ បានមកដល់ហើយ។ ស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីត្រកូល Galaxy របស់ Samsung គឺ Samsung Galaxy S8 បានបង្ហាញខ្លួននៅយប់នេះហើយ។

ក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាន រៀបចំនូវកម្មវិធីបង្ហាញនូវរូបរាង និងលក្ខណៈពិសេសរបស់ Galaxy S8 នៅលើជាន់ទី D22 នៃអាគារភ្នំពេញថៅវ័រ ដែលនឹងរួមមានអ្នកកាសែត និងម្ចាស់ហាងស្មាតហ្មូន ចូលរួមយ៉ាងអធឹកអាធ័ម។ ទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ពីទីក្រុង New York.