(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ហ៉ឹម ឆែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានអញ្ជើញចូល កាត់វិញ្ញាសាប្រឡងពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ជូនសមណសិស្ស-សិស្សចំនួន ៥៥៥អង្គ/នាក់ នៅមណ្ឌលពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ព្រះសុរាម្រឹត។

លោក សេង សុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការ បានបញ្ជាក់ថា ការកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិជូនសមណ សិស្ស-សិស្ស ទាំង៥៥៥អង្គ/នាក់ ខាងលើ ក៏មានវត្តមានរបស់ សម្តេចព្រះអគ្គាធិការ និងសម្តេចព្រះអគ្គាធិការរង នៃពុទ្ធិកសិក្សា ជាតិផងដែរ៕