(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរថា នៅចន្លោះថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ នឹងកើតមានបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះ ចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត (EQUINOX) ជាថ្មី។

ក្រសួងទេសចរណ៍ ក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជន ក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ ចូលរួមប្រកួតប្រជែងថតរូប Selfie ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហស្ចារ្យនេះ ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញ និងបានស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជា កាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត។

សូមជម្រាបថា បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះ តែងតែកើតមានឡើង ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ បាតុភូតនេះ ស្ដែងឱ្យឃើញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គរ ដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានសាងសង់ឡើង ប្រកបដោយការគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងមានការផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបាតុភូតធម្មជាតិគួរឱ្យស្ញប់ស្ញែង៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដូចខាងក្រោម៖