(ភ្នំពេញ)៖ លោក Thomas Greminger អគ្គនាយករង និងជាប្រធានសហប្រតិបត្តិការភាគខាងត្បូង នៃទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់អភិវឌ្ឍ និងសហប្រតិបត្តិការ បានសន្យាថានៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជា ក្នុងការកៀរគរហិរញ្ញប្បទាននានា ដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងការព្យាបាលជំងឺកុមារនៅកម្ពុជា។

ការបញ្ជាក់ជំហរនេះ ធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាង លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ លោក Thomas Greminger នៅថ្ងៃទី ០១ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នៅខាងក្រោមនេះ៖