(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបញ្ជាក់ថា គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាប្រមូលផលស្រូវរដូវស្សាបានផ្ទៃដីជាង២ ៥៦៤ ៦៦៣ហិកតា ទទួលបានទិន្នផលស្រូវ ៧ ៥៥៥ ៥៤៩​តោន នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ របស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងកសិកម្ម រាយការណ៍ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី៕

សូមអានរបាយការណ៍ទាំងស្រុង ស្តីសភាពការណ៍ល្បឿនការងារប្រមូលដំណាំ ខាងក្រោម៖