(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្ដាហ៍ សម្រាប់ថ្ងៃទី០១-០៧ ខែកុម្ភៈ ដោយបានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី២-៤ ខែកុម្ភៈខាងមុខ អាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែ នៅផ្នែកខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តស្វាយរៀង ព្រៃវែង កណ្ដាល តាកែវ កំពង់ស្ពឺ និងកំពត។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖