(ភ្នំពេញ)៖ នៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ បញ្ចេញកំលាំងច្រើនក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីទទួលបានសម និងបាត់បង់ទំងន់នោះ អ្នកចង់ទម្រង់ការដែលបានផ្តល់ នូវលទ្ធផលជាអតិបរមា នៅក្នុងការចំនួន អប្បបរមានៃពេលវេលាមួយ ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ បានស្រាវជ្រាវថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងលំបាក នៅក្នុងការងារលើបញ្ហាពិសេសនេះ គឺមានផលល្អច្រើនណាស់, ហើយឥឡូវនេះ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញ ដូចខាងក្រោមនៃ៨លំហាត់ ផ្លាស់ទីបានធ្វើឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីសម្រេចបាននូវរាងកាយស្ដើង ដែលអ្នកគួរតែធ្វើបន្ទាប់ ។

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាប់ ការសម្រកទម្ងន់តាមគំរូ រូបភាពខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានការសម្រកទម្ងន់ នៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ ទៅលើវាច្រើនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីទទួលបាននូវការបាត់បង់ទំងន់ ។

1៖ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង (Strength)

2៖ ការជំរុញដងខ្លួនឡើង (ទ្រូង, ស្មា, ប្រអប់ដៃ)

3៖ ការហាត់លើក្បាលពោះ (abdomen)

4៖ ការលើកដុំដែក

5៖ ការអង្គុយច្រហោង

6៖ ការធ្វើឲ្យមានសាច់ដុំមានបីផ្នត់

7៖ ការបោះជំហ៊ានជើង

8៖ ការធ្វើជាលក្ខណៈជួរដេក (ត្រឡប់មកវិញ និងមកស្មា)

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ដើម្បីទទួលបានកាស្រកទម្ងន ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បាន ការសម្រកទម្ងន់បានលឿនហើយ មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ផលិតផល Superior Fat Burner ដែលជាអាចអាហារបំប៉នល្អបំផុតសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ ។ ផលិតផល Superior Fat Burner ជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់សល់ ជាតិខ្លាញ់ក្រាស់យូរឆ្នាំ ដែលអ្នកចង់ឲ្យបាត់ចេញពីរាងកាយរបស់អ្នក ។ អ្នកធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ផលិតផល Superior Fat Burner នេះអាចជួយអ្នកទទួលបានរាងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ៕