(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន២០០កន្លែង ឲ្យ​ចូលបម្រើការងារនៅ ទីស្តីការក្រសួងនិងតាមមន្ទីរ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបន្តថា មន្ត្រីដែលត្រូវជ្រើសរើសទាំង២០០កន្លែងរួមមានមុខងារ៖

១៖ អ្នកសំអាត អ្នកបើកបរ និងជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំ
២៖​ សន្តិសុខ
៣៖ ផ្នែករដ្ឋបាល, សេដ្ឋកិច្ច, គណនេយ្យ, ច្បាប់, និងមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពល រ៉ែ និងប្រេងកាត។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការជ្រើសរើសនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលខាងក្រោម៖