(ភ្នំពេញ)៖ ទន្ទឹមនឹងការហាត់ប្រាណ របបអាហារគ្រប់គ្រាន់ សារជាតិក៏ជាប្រការមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការកើនទម្ងន់ថែមពីរ-បីគីឡូ ក្នុងវេលាខ្លីបំផុត។ របបអាហារកើនទម្ងន់ ខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់យោបល់សម្រាប់នារីហាត់ gym កើនទមង្ងន់ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ថ្ងៃទី១៖

ពេលព្រឹក៖  បាយនិងឆ្អឹងជំនីអាំង១ចាន + ទឹកដោះគោ១កែវ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ បាយ២ចាន + សម្លសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងផ្សិត១ចាន + សាច់ជ្រូក100g ខនិងស៊ុត + ផ្លែប៉ោម១ផ្លែ។

ពេលយប់៖ បាយ ២ចាន + 100g សាច់គោឆា + សម្លស្ពៃស្លជាមួយសាច់កញ្ច្រាំ + យ៉ាអួ១ប្រអប់ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។

ពេលបន្ថែម៖ ពិសាទឹកផ្លែឈើស្រស់ ឬបបរសាច់ បបរប្រអប់ និងអាហារសម្រន់ផ្សេងៗ។

ថ្ងៃទី២៖

ពេលព្រឹក៖ នំបាំងនិងស៊ុតមាន់ + ទឹកដោះគោ១កែវ + ចេក២ផ្លែ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ បាយ៣ចាន + ស្លឹកងប់ស្លនឹងសាច់ជ្រូកសាច់សុទ្ធ + ត្រីខ + ចេក២ផ្លែ។

ពេលយប់៖ មីឆាសាច់គោ + បន្លែស្ពៃ + ទឹកធញ្ញជាតិ១កែវ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។

២ពេលបន្ថែមក្នុង១ថ្ងៃ គួរញ៉ាំផ្លែឈើថែម ពិសាទឹកដោះគោមានជាត់ខ្លាញ់ច្រើន នំបង្អែម។

ថ្ងៃទី៣៖

ពេលព្រឹក៖ គុយទាវសាច់ច្រើន + ទឹកដោះគោ១កែវ + ចេក១ផ្លែ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ បាយ៣ចាន + បង្គាលីង + ស្លស៊ុបសាច់ជ្រូក + ទំពាំងបាយជូរ 200g។

ពេលយប់៖ បាយ២ចាន + សាច់ជ្រូកខ + ឆាសាច់គោ + ត្រីស្លាតស្លនិងស្ពៃ + ទឹកដោះគោ១កែវ + អាហារបំប៉នជំនួយការឡើងទម្ងន់ Super Gainer ១គ្រាប់ ក្រោយពេលទទួលទានអាហារ៣០នាទី។ ពេលផ្សំបន្ថែមអាចញ៉ាំបបរ ទឹកក្រឡុកផ្លែប័រ សាលាដប៊ឺរច្រើន។

ជាមួយនឹងរបបអាហារកើនទម្ងន់នេះ គ្រាន់តែអនុវត្តមួយរយៈខ្លីរួមផ្សំនឹងការហាត់ gym រាល់ថ្ងៃ អ្នកនឹងឡើងទម្ងន់បានដូចបំណង។ ពេលទទួលបានទម្ងន់សមស្របហើយអាចកាត់បន្ថយអាហារមួយចំនួន។

អ្នកមានរូបរាងស្គមដោយសារហ្សែនបន្តពីគ្រូសារឬមានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវគ្របគ្រាន់សារជាតិ និងការហាត់ប្រាណមិនទៀងទាត់។ ទាំងនោះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចឡើងទម្ងន់បានទោះបីខំញ៉ាំច្រើន។ ដូច្នេះដើម្បីកែប្រែទម្ងន់និង លូតលាស់សាច់ដុំឆាប់រហ័ស អ្នកកុំភ្លេចផលិតផល Super Gainer មួយនេះ  ជំនួយការកើនទម្ងន់កើនសាច់ដុំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

ហេតុអ្វីអ្នកគួរប្រើផលិតផលអាហារបំប៉ន Super Gainer

Super Gainer គឺជាផលិតផលជំនួយការកើនទម្ងន់ និងកើនសាច់ដុំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

Super Gainer  គឺជាផលិតផលជំនួយការ កើនទម្ងន់បានផលិត តាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់អាមេរិក ដោយអ្នកជំនាញខាងអាហាររូបត្ថម្ភ ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Merican Pharmaceutacal & Health Products របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

Super Gainer បានទទួលស្គាល់ថា ជាផលិតផលដែលមានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្រាប់មនុស្សស្គមត្រូវការឡើងទម្ងន់ និងកើនសាច់ដុំ ដែលបានប្រកាសនិងពិនិត្យរួចស្រេច៕