(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរ នូវការមកដល់ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិនខាងមុខនេះ ហ្គារាសលាងរថយន្ត ឆាយ ហ៊ាង នឹងថែមជូនពិសេស សម្រាប់អតិថិជន ដែលចូលមកប្តូប្រេងម៉ាស៊ីន Top1 ថែមជូនការលាងរថយន្ត, Clear-Coating និង Top1 Booster ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅគ្រប់សាខាហ្គារាសលាងរថយន្ត ដែលនៅជិតផ្ទះ​របស់​លោកអ្នក។

កម្មវិធីថែមជូននេះ ចាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់ទីតាំងទាំង៥ សាខារួមមាន៖
*សាខាគិរីរម្យ ផ្លូវ288
* សាខាគិរីរម្យ ផ្លូវ163
*សាខាទួលស្លែងឡានទឹក ផ្លូវ360
*សាខាក្រោយផ្សារសុវណ្ណា ផ្លូវ199
*សាខាផ្ទះលេខ85 ផ្លូវឡូប្រាំ ក្រោយសាលា North Bride 

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 061 61 8888 និង 069 68 5555៕