(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ជ្រើសរើសនិស្សិតកម្ពុជា ដើម្បីទៅសិក្សាថ្នាក់ អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ និង ​Non-degree Programme​ ​សិក្សា​នៅ​តាម​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា ​ក្នុង​ប្រទេស​ហុងគ្រី ​ចាប់​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ តទៅ។

ក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថា កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយសិស្សនិស្សិតអាច ដាក់​ពាក្យ​តាម online តាម​គេហទំព័រ៖ www.stipendiumhungaricum.hu៕