(ភ្នំពេញ)៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ តំណាងអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមស្ថាប័ន និងក្រសួងនានា ប្រមាណជាង១ពាន់នាក់ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ។

សូមទស្សនារូបភាពនានាពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជា​មួយអ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖