(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមនអតីតនិស្សិតខ្មែរ ពីប្រទេសជប៉ុន សហការជាមួយសមាគម អតីតនិស្សិតខ្មែពីប្រទេសអាស៊ាន ចូលរួមចែករំលែក
បទពិសោធន៍ ពីការវិនិយោគរបស់ជប៉ុន ក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងជប៉ុន ជាមួយប្រទេសទាំង១០ ក្នុងអាស៊ាន។

ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ រវាងជប៉ុននិងប្រទេសទាំង១០នេះ ធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធី «ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុន និងឧស្សាហកម្មឆ្ពោះ
ទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ាន» ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិន មកពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងអតីតនិស្សិតនៃប្រទេសជប៉ុន ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងជំនាញលើបញ្ហាប្រធានបទនេះ។

លោក វិទ្ធី មន្នីរត្ន័ ប្រធានសមាគម អតីតនិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសជប៉ុន បានថ្លែងឲ្យដឹងថា កម្មវិធីថ្ងៃនេះរៀបចំឡើង ដើម្បីចែករំលែក បទពិ​សោធន៍រវាងគ្នា និងគ្នា ក៏ដូចជាបង្កើតនៅទំនាក់ទំនង ស្អិតរមួតរវាងអាស៊ានទាំង១០ និងប្រទេសជប៉ុន។ លោកបន្ដទៀតថា ក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានជ្រើសរើស យកប្រធានបទមួយស្ដីពីការវិនិយោគ របស់ប្រទេស ជប៉ុន ក្នុងតំបន់អាស៊ាន មក​ចែករំលែកឲ្យគ្នាបានដឹង។

លោកប្រធានបានបន្ដទៀតថា «បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជា កំពុងតែព្យាយាមទាក់ទាញវិនិយោគទុនជប៉ុន ឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ី​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ យើងក៏បានសិក្សាយកបទពិសោធន៍ ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ាន ដូចជាប្រទេសថៃ ប្រទេសម៉ាឡេ ប្រទេសវៀតណាម ព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀត ដែលបានដើរមុនយើងមួយជំហ៊ាន ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពី ​ផលចំណេញ និងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសនីមួយៗ»។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា ក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើង ក៏បានផ្ដល់បទពិសោធន៍ ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ​​ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេស ឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋា​ភិបាល ធនធានមនុស្ស និងកត្តាផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនមក វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាន់តែច្រើន។

លោកបញ្ជាក់ថា «ថ្ងៃនេះមានប្រទេសអាស៊ានចំនួន១០ប្រទេស រួមទាំងប្រទេសជប៉ុន ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយនេះជា លើកទី១
ដែលសមាគមនអតីតនិស្សិខ្មែរ មកពីជប៉ុនបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំ នឹងព្យាយាម​ធ្វើយ៉ាងណាជួយលើកទឹកចិត្ត វិនិយោគជប៉ុនឲ្យមករកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាគាំទ្រ គោនយោលបាយ​​ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន បរទេសឲ្យចូលមកបណ្ដាក់ទុន រកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសវិនិយោគិន មកពីប្រទេសជប៉ុន»៕