(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ ជាការកត់សំគាល់ គ.ជ.ប បានមើល​ឃើញថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ បានទៅពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញ ពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងបិទផ្សាយ ហើយជា​មួយគ្នានេះ ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀត បានពិនិត្យមើលឈ្មោះ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន តាមគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh ផងដែរ។  នេះបើ​យោង​តាម​សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គ.ជ.បផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែល បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា​ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុប ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការប្តឹងតវ៉ា និងប្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ។

គ.ជ.ប ក៏បានអំពាវនាវជាថ្មី ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ សូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ក្នុងបញ្ជី​បោះឆ្នោតដំបូងដោយផ្ទាល់ ឬតាមគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ព្រោះនៅសល់ពេល៣ថ្ងៃទៀត ដើម្បីដឹងថា ខ្លួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​៕​