(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានបង្ហាញរបាយការណ៍សរុបរបស់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការងារ​សម្រួល​ដល់​ពលករ និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រៅប្រទេស នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅនេះ។

តាមរបាយការណ៍នេះ បានបង្ហាញថា យ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន១៤ ដែលពលករ និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធ្វើការ និងរស់នៅទីនោះ ហើយត្រូវបានសម្រួលឱ្យ​ត្រឡប់​មកវិញ។

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេស៖