(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនារូបភាព១៨០រូប ស្តីពីសកម្មភាពការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ ដើម្បីអបអរទិវាបុណ្យជាតិ ៧មករា និងប្រមូលមូលនិធិគាំទ្រ សមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រ បន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកបដោយជោគជ័យ។
សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖