(ភ្នំពេញ)៖ ទីបំផុតការប្រកួតកីឡាកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីអបអរខួបលើកទី៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃរំដោះ០៧មករា បានរកឃើញម្ចាស់ជយលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ហើយ ដោយបានទៅលើក ក្រុមកីឡាករមកពី សាលានាយទាហានសកម្ម និងក្រុមកីឡាអត្តពលកម្ម។

ការប្រកួតកីឡា កងយោធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន៣៤ក្រុម ចែកចេញជា២ប្រភេទ៖

* ប្រភេទទី១ មាន២០ក្រុម ក្នុងនោះក្រុមកីឡាយោធា១១ក្រុម អាវុធហត្ថ១ក្រុម កម្លាំងនគរបាលជាតិ១ក្រុម និងមហាជន៧ក្រុមរួមមាន៖

១៖ បញ្ជាការដ្ឋានកាំភ្លើងធំ អគ្គបញ្ជាការ
២៖ ក្រុមសេនាធិការអមតៈ
៣៖ ក្រុមល្បុកតោ
៤៖ កងពលតូចលេខ៧០
៥៖ ក្រុមអមតៈខ្មែរបរទេស
៦៖ យោធភូមិភាគទី៣
៧៖ កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ
៨៖ បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស
៩៖ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ច
១០៖ ក្រសួងបិរស្ថាន
១១៖ ក្រុមហ៊ុន Cambodia Beer
១២៖ ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Vital Water
១៣៖ ក្រុមអមតៈ៩
១៤៖ កងពលតូចទ័ពពិសេសឆ័ត្រយោង៩១១
១៥៖ វិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោក
១៦៖ បញ្ជាការជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម
១៧៖ កងពលតូចការពារឆ្នេរកោះលេខ៣១
១៨៖ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ
១៩៖ សាលានាយទាហានសកម្ម
២០៖ កងទ័ពជើងគោក

* ប្រភេទទី២ មាន១៤ក្រុមក្នុងនោះមានយោធា២ក្រុម និងមហាជន១២ក្រុមដូចជា៖

១៖ ក្រុមសម្រោមក្រហម
២៖ ក្រុមអមត ១០
៣៖ ក្រុមគរុសិស្សក្លាហាន១
៤៖ ក្រុមយុវជនសម័យតេជោ
៥៖ ក្រុម SWAUtimate
៦៖ ក្រុមតោខ្មៅ
៧៖ ក្រុមសាមគ្គី៧មករា
៨៖ ក្រុមគរុសិស្សក្លាហាន២
៩៖ក្រុមកីឡាអត្តពលកម្ម
១០៖ ក្រុមសាមគ្គី០០១
១១៖ ក្រុមអមតៈ៩
១២៖ ក្រុមយុវជនកម្ពុជា ០០៧
១៣៖ ក្រុមកីឡាចំពាប់
១៤៖ ក្រុម IRD

ជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតរួមមាន៖

* ចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមប្រភេទទី១

- ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៖ បានទៅលើសាលានាយទាហានសកម្ម
- ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២៖ បានទៅលើកងពលតូចទ័ពពិសេសឆ័ត្រយោង ៩១១
​​​- ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣៖ បានទៅលើកងពលតូចការពារឆ្នេរកោះលេខ៣១
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤៖ បានទៅលើយោធភូមិភាគទី៣
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៥៖ បានទៅលើកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៦៖ បានទៅលើបញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧៖ បានទៅលើវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោក
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៨៖ បានទៅលើបញ្ចាការដ្ឋានកាំភ្លើងធំ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៩៖ បានទៅលើក្រុម Vital Water
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១០៖ បានទៅលើកងទ័ពជើងគោក
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១១៖ បានទៅលើកងពលតូចលេខ៧០
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១២៖  បានទៅលើក្រុម Cambodia Beer
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៣៖ បានទៅលើកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៤៖ បានទៅលើនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ច
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៥៖ បានទៅលើបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៦៖ បានទៅលើក្រសួងបរិស្ថាន
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៧៖ បានទៅលើក្រុមល្បុក្កតោ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៨៖ បានទៅលើក្រុមអមតៈ (ខ្មែរ-បរទេស)
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៩៖ បានទៅលើក្រុមសេនាធិការអមតៈ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី២០៖ បានទៅលើក្រុមអមតៈ៩

* ចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមប្រភេទទី២
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៖ បានទៅលើក្រុមកីឡាអត្តពលកម្ម
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី២៖ បានទៅលើក្រុមគរុសិស្សក្លាហាន១
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៣៖ បានទៅលើក្រុមសាមគ្គី០០៩ (NDU)
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤៖ បានទៅលើក្រុមកីឡាចំបាប់
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៥៖ បានទៅលើក្រុមយុវជនសម័យតេជោ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៦៖ បានទៅលើក្រុម SWA United
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧៖ បានទៅលើក្រុម IRD
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៨៖ បានទៅលើក្រុមគរុសិស្សក្លាហាន២
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី៩៖ បានទៅលើក្រុមតោខ្មៅ
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១០៖ បានទៅលើក្រុមអមតៈ១០
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១១៖ បានទៅលើក្រុមសាមគ្គី៧មករា០០៧
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១២៖ បានទៅលើក្រុមយុវជនកម្ពុជា០០៧
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៣៖ បានទៅលើក្រុមស្រមោចក្រហម
- ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៤៖ បានទៅលើក្រុមអមតៈ៨៕

\