(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងប្រឡងសរសេរ​ QCM និងសម្ភាសន៍ និងតេស្ដកុំព្យួទ័រ ជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ឲ្យបម្រើការងារ ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៨ និងទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧៕

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតរបស់ គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖