(ភ្នំពេញ)៖ ស្របតាមបេសកកម្ម របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៊ីហ៊ីបក្លូបលកម្ពុជា (b:HIP Global Cambodia) គឺការកសាងធនធានមនុស្ស លើមូលដ្ឋាន៤យ៉ាងសំខាន់ៗ គឺ សុខភាព មិត្តភាព សមត្ថភាព និងលទ្ធភាព ក្រុមអ្នកដឹកនាំបានបង្កើត នូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនក្នុងនោះ សាកលវិទ្យាល័យប៊ីហ៊ីប (b:HIP University) គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធំមួយ ដែលធ្វើឡើងមួយឆ្នាំ៣ដង មានដូចជានៅ ភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ និងសៀមរាប។

​នៅថ្ងៃទី៥-៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សាកលវិទ្យាល័យប៊ីហ៊ីប (b:HIP University) លើកទី៧ មានចំណងជើង ថា «អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាព» ត្រូវបានបង្កើតឡើង​នៅសណ្ឋាគា Naga World ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមជិត១ពាន់នាក់ ដែលជាដៃគូរ ពាណិជ្ជកម្មសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៊ីហ៊ីប គ្លូបល កម្ពុជា (b:HIP Global Cambodia )។

​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព ដល់ដៃគូជំនួញរបស់ខ្លួន ឲ្យយល់ពីបុព្វហេតុ និងសិលធម៌នៃការធ្វើពា​ណិជ្ជកម្ម បណ្ដាញទីផ្សារឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ពិតប្រាកដ។ ដោយសារវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់វ័យ គ្រប់សណ្ឋាន មានសមត្ថភាព និងជំនឿចិត្ត ក្នុងការកសាងមុខជំនួញ ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងដើមទុនតិចតួច និងគ្មានការប្រថុយប្រថាន តែមានឱកាសកសាង នូវអាណាចក្រ មុខជំនួញដោយខ្លួនឯង ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជា RED, PINK, BLUE, Noni, Pleasur Maqui និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត ដែលគាំពារ​ ទៅលើ សុខភាពទូទៅរបស់មនុស្ស ការរស់នៅពោពេញដោយថាមពល និងសម្រសក្មេងជាងវ័យ។

​គោលដៅដ៏ចម្បងមួយ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សាកលវិទ្យាល័យប៊ីហ៊ីប (b:HIP University) គឺចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្រែ ពីទំលាប់​ចាស់ ដែលតែងគិតតែពីការរៀន ដើម្បីត្រឹមបម្រើការងារ ឲ្យមកការសិក្សា ដើម្បីបង្កើតមុខជំនួញ ទៅតាមជំនាញខ្លួនឯង ហើយតាមបទពិសោធន៍ នៃការដឹកនាំ ប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន, លោក ចន ប្រុស, អ្នកដឹកនាំប៊ីហ៊ីបគ្លូបលកម្ពុជា បានអះអាងជាមួយជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រុមហ៊ុនប៊ីហ៊ីបគ្លូបកម្ពុជា នឹងជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទីផ្សារ ដែលធំជាងគេ និងទទួលបានជោគជ័យ ប្រកបដោយគុណតម្លៃ ល្អ ព្រោះក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធការងារ ល្អច្បាស់លាស់ ងាយយល់ និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូប អាចចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញ និងផ្លាស់ប្ដូរជីវិត ឲ្យ​ប្រសើរ។

​អ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន b:HIP Global Cambodia មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា ពួកគាត់នឹងសម្រេចជោគជ័យ លើទ​ស្សនៈវិស័យ​ «បង្កើតឲ្យបាននូវប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃភាពជោគជ័យពិតប្រាកដ របស់ឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»៕