(ភ្នំពេញ)៖ អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភា នៅព្រឹកមិញនេះ បានឯកភាពទាំងស្រុងដោយឥតកែប្រែ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្រោមសំឡេង​៤៩សំឡេង នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។

ការសម្រេចនេះ បានធ្វើឡើង ក្រោយពីព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយ ដើម្បីពិភាក្សា និងឱ្យយោបល់ទៅលើ សេចក្តីព្រាងស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។ កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនេះ បានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោក នៃ ប៉េណា អនុប្រធានទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា ដោយមានសមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា៤៩នាក់។

ចំណុចមួយចំនួន នៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ ដែលបានលើកយកមកធ្វើវិសោធនកម្មពេលនេះ រួមមានដូចជា មាត្រា៨ មាត្រា៤១ មាត្រា៤៧ មាត្រា៤៨ មាត្រា៧៥ មាត្រា៧៧ មាត្រា៨២ និងមាត្រា៩០នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

ការសម្រេចកែប្រែច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើងវិញ ត្រូវបានរាជ​រដ្ឋាភិបាលអះអាងថា ធ្វើឡើងតាមសំណូម​ពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជួបការ​លំបាក បន្ទាប់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវ​គោកថ្មី ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៦៕