(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា ទោះបីរវល់ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សម្តេចខិតខំទៅកាត់សក់ និងចងដៃឲ្យចៅ ដើម្បីបានបំពេញតួនាទីជាជីតារបស់ពួកគេ បានល្អរួចហើយបំផុត។ នេះគឺជាការបង្ហោះ​សាររបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅលើ Facebook សម្តេចផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ការបង្ហោះសារ​របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឡើង​នៅថ្ងៃបង្កក់សិរី ចៅស្រីទី១៨​របស់សម្តេច​ដែលមានឈ្មោះថា​ ហ៊ុន ឌីមុនី រក្សា គម្រប់អាយុ១ខែ។

ជាមួយគ្នានោះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហញអារម្មណ៍យ៉ាងដូច្នេះថា« ថ្ងៃនេះចៅស្រីទី១៨របស់ខ្ញុំឈ្មោះ ហ៊ុន ឌីមុនី រក្សា មាន អាយុ១ខែហើយ។តាមទម្លាប់នៃ គ្រួសារខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើពិធីបង្កក់សិរី ឱយគ្រប់ចៅទាំងអស់។ ក្នុងចំនួនចៅ១៨នាក់ខ្ញុំបាន បីចៅ ចំនួន១៧នាក់លើកលែង​តែចៅប្រុសទី២​ដែលឈរថតជាមួយ​ខ្ញុំ​​ហើយ​កំពស់គេខ្ពស់ជាងខ្ញុំដែ​លខ្ញុំមិនបានបីពេលគេអាយុ ១ខែព្រោះគេ​កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិ​ក​នៅពេល​ដែលឪពុកម្តាយ​គេរៀននៅទីនោះ។​ កូនមួយតៅចៅមួយ​ថាំងទោះរវល់​យ៉ាងណាក៏ ខិតខំ​ទៅកាត់សក់ និងចងដៃឲ្យចៅ ដែលខ្ញុំបានបំពេញតួនាទី ជាជីតារបស់ពួក​គេបានល្អ​រួចហើយ»