(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប នឹងបើកវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ ដោយសិក្សា ជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដោយវគ្គថ្មីនេះ ចូលសិក្សានៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ។

ទទួលពាក្យចូលសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូត ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

១-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរួមមាន៖

* Analytical Reading Skills and Academic Writing ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី
* Research Methodology ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត កៅ ក្វេងហុង

២-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រួមមាន៖

* Constitutional Law and Administrative Law
* Criminal Investigation
* Public Policy and Management
* Political Science
* Marketing Communication (MarCom)
* Leadership in Organization
* Cross Cultural Management
* Research Projects in Language Teaching and Learning
* English for Specific Purpose
* Psychology of Language Learning
* Cisco Network Course (VoIP)
* Object Oriented Programming Technology
* Artificial Intelligence Concepts

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានឆាប់ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់។ ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៥ ៧២ ០០ ៧២, ០១៧ ៧៤ ៨៤ ១៤, ០១៧ ៧៩៩ ៨៨៩៕