(ស្វាយរៀង)៖ អគ្គិសនីស្វាយរឧង បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង០៧៖០០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង០៤៖០០នាទី រសៀលនៅទីប្រជុំជនប្រសូត្រ រហូតដល់សង្កាត់ស្វាយតឿ និងចាប់ពីទីប្រជុំជនប្រសូត្រ រហូតដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីកូដើម្បីរុះរើបង្គោល​អគ្គិសនី៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីស្វាយរៀងទាំងស្រុង៖​​​​