(ភ្នំពេញ)៖ ចាំអីទៀត ឱកាសបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ទៅ១៥% បានមកដល់ទៀតហើយ ពីម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១១ព្រឹក ដល់ម៉ោង៤ល្ងាច។
 ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ លើកលែងតែ ថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាកតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនអាចប្រើរួម ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដទៃទៀតទេ នៅតាមសាខាម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ផ្សារសូរិយា ផ្សារសុវណ្ណា និងផ្សាររតនាផ្លាហ្សា ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងកក់មុនតាមរយ៖ 023 2222 30 . 081 2 8888 2៕