(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយហាមមិនរថយន្តលាយបេតុង ធ្វើចរាចរ ឬបញ្ឈរនៅក្នុងការដ្ឋាននានា នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅចន្លោះម៉ោង៦៖០០-៩៖០០ព្រឹក ឬម៉ោង៤៖០០រសៀល ដល់៨៖០០យប់នោះទេ។

ការដាក់ចេញវិធានការហាមឃាត់រថយន្តលាយបេតុង ចូលក្រុងនៅអំឡុងម៉ោងនេះ គឺជាការបញ្ជៀសនូវការកកស្ទះចរាចរ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

សាលារាជធានីក៏បានអំពាវនាវឱ្យក្រុមហ៊ុន ពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តបាញ់បេតុងទាំងអស់ចូលរួមសហការ និងអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ៖