(ភ្នំពេញ)៖ បើកគណនី បញ្ញើសន្សំសំចៃ នៅហត្ថាកសិករ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន សម្រាប់ការធ្វើ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ភ្លាមៗ។

លើសពីនេះអតិថិជននឹងទទួលបាន ការផ្ទេរប្រាក់មិនគិតថ្លៃ ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ មនុស្សជាទីស្រលាញ់ និងដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាង ងាយស្រួល ជាមួយការិយាល័យហត្ថាកសិករទាំង១៥៣សាខា ឬតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត និងម៉ាស៊ីន ATM ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា ទំនើបថ្មីចុងក្រោយ ដែលគ្របដណ្តប់ នៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជា។ វេរប្រាក់រហ័ស វេរបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង វេរពេលយប់ ក៏បានដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ ឬមកកាន់ការិយាល័យ ហត្ថាកសិករដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ ហត្ថាកសិករ កាន់តែទុកចិត្ត កាន់តែចំរើន​ លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ ៖

- អតិថិជនទទួលបានការផ្ទេរ ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់១.០០០ដុល្លារ ឬ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ៤០.០០០បាត និងបានតែមួយប្រតិបត្តិការ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទាំងឡាយណា ដែលខុសពីការកំណត់នេះ ហត្ថាកសិករនឹងគិតកម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ទៅតាមគោលការណ៍ សេវាផ្ទេរប្រាក់ ដែលមានសុពលភាព។

- អតិថិជនអាចជ្រើសរើស ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបញ្ជរបេឡា ឬតាមសេវាធនាគារចល័ត ឬសេវាអេធីអឹមរបស់ហត្ថាកសិករ
- អតិថិជនចាស់ ឬថ្មី ដែលមានគណនីសន្សំសំចៃ នៅហត្ថាកសិករ អាចនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ
- អតិថិជនជានីតិបុគ្គល និង ជាបុគ្គលិកហត្ថកសិករ មិនអនុញ្ញាតអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

បញ្ជាក់៖ ការផ្តល់ជូននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត មានរយៈពេលបីខែប៉ុណ្ណោះ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក។ ប្រញាប់បើកគណនីបញ្ញើសន្សំ នៅហត្ថាកសិករឥលូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនខាងលើ៕