(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ បានសហការគ្នា ជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធី ពិសេសនៃ ‌‌‌‌‌«កញ្ចប់រួមរវាងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងគណនីមានកាលកំណត់របស់ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា» ដែលជាកម្មវិធី ផ្តល់ជូនដំបូងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោកអ្នកគ្រាន់តែបើកគណនី មានកាលកំណត់នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ព្រមទាំងទិញ ស្មាយ គម្រោងការសិក្សា ១៥/១០ ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ នៅថ្ងៃជាមួយគ្នា លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសដូចជា ៖

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម ទៅលើគណនីមានកាលកំណត់ ដូចខាងក្រោម៖

- អត្រាការប្រាក់ពិសេស សម្រាប់គណនីមានកាល កំណត់រយៈពេល ១ឆ្នាំ គឺ៦.២៥%
- អត្រាការប្រាក់ពិសេស សម្រាប់គណនីមានកាល កំណត់រយៈពេល ២ឆ្នាំ គឺ៧%

ផ្តល់ការការពារជូនក្រុមគ្រួសារ ជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នក

- ទទួលបាន ២០០% នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា ករណីមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍

- អត្ថប្រយោជន៍ពេលរស់រានមានជីវិត៖ ទទួលបាន៥% នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា រៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តង និងទទួលបាន១០០% នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា នៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំទី១៥

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការប្រឹក្សាយោបល់ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ដែលបានជ្រើសរើសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ឬទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរសព្ទ័លេខ ០២៣ ៨៦៨ ២២២។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ គឺជាដៃគូជឿទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

ចំណាំ៖ ករណីមួយចំនួនត្រូវបានយកមកអនុវត្តន៍៕