(ភ្នំពេញ)៖ ការផ្ដល់ជូនពិសេស ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ដោយបង់ថ្លៃសិក្សាត្រឹមតែ១៩៩ដុលា្លរ ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្តល់ជូនរយៈពេល៤ឆ្នាំពេញតែម្ដង។

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សូមប្អូនៗរួសរាន់ចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃនេះ នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ដែលចូលរៀនលើកទី៣ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូម ទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ តាមអាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៣, ២០, ២៤, ផ្លូវ២៥៣ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (នៅជិតផ្សារឃ្លាំងរំសេវ) ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 069 5555 82/ 092 7777 08/ 023 4568808៕