(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន TODAY ISP បានបំពាក់សេវា Internet ដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តក្រចេះ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងគោលបំណងជួយអោយ និស្សិត សិស្សទាំងនោះទទួលបាននូវ ការស្រាវជ្រាវ អោយកាន់តែទូលំទូលាយ បន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគាត់។

សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន TODAY ISP បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ លើបណ្តាញអ៊ុបទិកក្រោមដី ព្រមទាំងផ្តល់ជូនល្បឿនគ្រប់ចំនួន។ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលនេះ គ្រប់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស អង្គការ ដែលភ្ជាប់អ៊ិនធឺណិតជាមួយកញ្ចប់ប្រូម៉ូនសិននេះ នឹងទទួលបានល្បឿនទ្វេដង។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់៖ 087215577 ឬ 023215577 ឬ ចូលទៅក្នុងវិបសាយផ្ទាល់ www.today.com.kh ៕