(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បានរៀបចំនូវសន្និសីទមួយ ស្ដីពីកម្មវិធីថ្មីមួយ
ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាព ​នៅតា​មប្រព័ន្ធ Internet ថ្មីមកកម្ពុជា (Cyber Security)។

ការរៀបចំសន្និសីទនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួម ពី​​សំណាក់ លោក រ័ត្ន សុវណ្ណនូរៈ អគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ របស់បណ្ដាលធនាគារ និងសមាគម​​ជាច្រើនទៀត។

នេះជាលើកទី១ហើយ ដែលវិទ្យាស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាននាំមកជូននូវកម្មវិធី សុវត្ថិភាព នៅតាមប្រព័ន្ធ Internet (Cyber Security) ដោយមានការសហការ រៀបចំពីសំណាក់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) សហកាឧបត្ថម្ភ ដោយក្រុមហ៊ុន Deloitte និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់អន្ដរជាតិ និងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះល្បីៗ លើបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងសកលលោកផងដែរ។

លោក រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ បាថ្លែងថាអំណរគុណ ដល់គ្រប់ធនាគារទាំងអស់ ដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ផ្ដល់នូវសេវាកម្មល្អ ទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ​​និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ ធនាគារទាំងអស់ បន្ដបង្កើននូវប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន ឲ្យកាន់តែប្រសើលឡើង ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាព និងគ្នានហានិភ័យចំពោះអតិថិជន។

កញ្ញា Edna Yab នាយិកាក្រុមហ៊ុន Deloitte ប្រចាំប្រទេសសឹង្ហបុរី បានលើកឡើងថា គោលបំណងធំ ក្នុងការរៀបចំធ្វើសន្និសី​ទ​​នេះ គឺដោយសារតែបានមើលឃើញ ពីតម្រូវការចាំបាច់ និងមានសារៈសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងប្រព័ន្ធ Internet ដែលបានដើរតួរនាទី​​យ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងការជំរុញ ផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៅក្នុងវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ​​ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ ហើយសម្រាប់កម្មវីធីថ្ងៃនេះ នឹងផ្ដល់ដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកអនុវត្ត អ្នកដែលមានចំណេះដឹង ផ្នែកនេះទាំងអស់អាចធ្វើ៕