(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​បង្ហាញពី ការរបស់បំភ្លឺរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បំភ្លឺពីនីតិវិធីក្នុងការបែងចែកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមរាជធានី-ខេត្ត។

ការបំភ្លឺរបស់លោករដ្ឋមន្រ្តីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានទទួលពាក្យប្តឹងដែលបានរាយការណថា នាពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបាន បញ្ចូលវេជ្ជបណ្ឌិត និងគ្រូពេទ្យដែលជាប់សាច់ញាតិ និងគ្រូពេទ្យឯកទេសទៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្របខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបែងចែកឲ្យទៅបម្រើការងារ នៅតារាជធានី ខេត្ត ប៉ុន្តែការបែងចែកក្របខណ្ឌទាំងនោះ មានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងចាត់តាំងវេជ្ជបណ្ឌិត និងគ្រូពេទ្យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ដែល ACU បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះ៖