(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកានេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ បង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​អ្នកបោះ​ឆ្នោត​ ឱ្យ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦។

គ.ជ.ប បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​អ្នកបោះ​ឆ្នោត​ឱ្យ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦ ខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត រួមទាំងវិធីផ្សេងៗទៀត។

សូមជម្រាបថា ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​អ្នកបោះ​ឆ្នោត​ឱ្យ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦ ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ រហូតមកដល់ពេលនេះ Fresh News ជារៀងរាល់ព្រឹកតែងតែផ្សព្វផ្សាយ ក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោត ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា៕