(ភ្នំពេញ)៖ សូមប្រញាប់រួសរាន់ធ្វើការកក់សំបុត្រឥលូវនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត​ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Qatar Airways qatarairways.com/kh និងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 23 963 800 ឬទំនាក់ទំនងទៅភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីធ្វើការទិញសំបុត្រ ព្រោះចំនួនកៅអីមានកំណត់​ ហើយកម្មវិធីលក់សំបុត្រនិងត្រូវបញ្ចប់ នៅសប្តាហ៏ក្រោយនេះ។​

ការលក់សំបុត្រចាប់ពីថ្ងៃទី៖ ០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់​ ថ្ងៃទី០៧វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦
ការធ្វើដំណើរ ចាប់ពីថ្ងៃទី៖ ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់​ ថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways មានជើងហោះហើរ ជារៀងរាល់ថ្ងែ ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅកាន់ជាង១៥០ គោលដៅទូទាំងពិភពលោក៕