(ភ្នំពេញ)៖ អតីតនាយកក្រុមហ៊ុន ឆាយហាក់ M&E Services លោក ឆាយ សោភ័ន បានរងនូវការចោទប្រកាន់ថា បានជំពាក់លុយគេចំនួន ៣១០០ដុល្លារ រួមទាំងការប្រាក់ចំនួន៣ភាគរយក្នុងមួយខែ មិនព្រមសងចាប់តាំងពី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥មកម្ល៉េះ ដោយចេះតែគេចវេស មិនព្រមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយឡើយ។

ជាមួយគ្នានេះ ខាងភាគីម្ចាស់បំណុល បានជំរុញឲ្យលោក ឆាយ សោភ័ន ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបំណុលរបស់ខ្លួន ឲ្យបានឆាប់មុនថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់។

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងភាគីម្ចាស់បំណុល 070541737 / 0718866 767៕