(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ (AUPP) ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីជាងគេនៅកម្ពុជា សូមប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀនលើកទី២ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកាតទៅ ដោយក្នុងនោះ និស្សិតនឹងទទួលសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ជាសកលចំនួន២ មួយទទួលបានពី AUPP ផ្ទាល់ និងមួយទៀតទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kenneth Dunn សាកលវិទ្យាធិការរបស់ AUPP បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថា «AUPP សូមស្វាគមន៍ដល់និស្សិត ដែលមានបំណងមកសិក្សា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ល្អបំផុត នៅកម្ពុជា និងនៅក្នុងតំបន់ ដែលវគ្គសិក្សាថ្មីនេះ នឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ​»

​លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមថា «សាកលវិទ្យាល័យ AUPP បានចាប់ដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Fort Hays State University និងសាកលវិទ្យាល័យ Arizona នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតកម្ពុជា ឲ្យឈានទៅសម្រេចបានការសិក្សាកម្រិតឧត្តម​សិក្សា ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យ ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន នាពេលអនាគត។​ និស្សិតដែលសិក្សានៅ AUPP នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន២ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ គឺសញ្ញាបត្រមួយចេញដោយ AUPP ផ្ទាល់ និងមួយទៀតចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ឬសាកលវិទ្យាល័យ Fort Hays State University នៃសហរដ្ឋអាមេរិក»

សម្រាប់និស្សិត ដែលមានបំណងបន្តការសិក្សានៅ AUPP ដើម្បីទទួលបាននូវគុណភាពអប់រំខ្ពស់បំផុត និងសញ្ញាបត្រដែល​ទទួល​ស្គាល់​ជាសាកល សូមមកទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មាន នៅសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០២៣ ៩៩០ ០២៣ / ០១២ ២៦៦ ៦៣១ / ០១១ ៨៨៦ ៨៩២ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://www.aupp.edu.kh/