(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways ដែលបានជាប់ពានរង្វាន់ជាកៅអី Business Class ល្អប្រណិតលំដាប់ពិភពលោក បានធ្វើការនែនាំនូវកម្មវិធីពិសេសថ្មីមួយទៀត សំរាប់អតិថិជនដែលទិញសំបុត្រចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០%។

ការលក់សំបុត្រចាប់ពីថ្ងៃទី: ០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៧វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
ការធ្វើដំណើរ ចាប់ពីថ្ងៃទី: ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways មានជើងហោះហើរ ជារៀងរាល់ថ្ងែ ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅកាន់ជាង១៥០ គោលដៅទូទាំងពិភពលោក។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ៖ qatarairways.com/kh និងទំនាក់ទំនាក់តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 23 963 800 ឬទំនាក់ទំនងទៅភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីធ្វើការទិញសំបុត្រ ព្រោះចំនួនកៅអីមានកំណត់។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways មានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៦៦ (អគារវឌ្ឍនៈ) ជាន់ទី៧ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស
Tel. +855 (0) 23 963 800
Fax. +855 (0) 23 963 801
Email: [email protected]