(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១-០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលនេះតំបន់វាល ទំនាបភាគខាងត្បូង និងតំបន់មាត់សមុទ្រ នៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន ខណៈតំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់វាលទំនាប ភាគខាងជើង មានភ្លៀងពីតិចទៅមធ្យម។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមទាំងស្រុង៖