(កំពង់ចាម)៖ កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ប្រធានអង្គការ «យុវជន និងកិច្ចការសង្គម» នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​នេះ បានប្រកាសបញ្ជូលសមាជិកថ្មី ចំនួន១,២០០នាក់ នៅឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ចូលក្នុងអង្គការ យុវជនកិច្ចការសង្គមរបស់ខ្លួន។

កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ព្រឹកនេះ វេទិកាទី៤២ ពលរដ្ឋ១២០០នាក់ ប្រកាសឈប់គាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិ និងសុំចូលជាសមាជិកអង្គការយុវជនកិច្ចការសង្គម ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈ ខេត្តកំពង់ចាម»

អង្គការ «យុវជន និងកិច្ចការសង្គម» របស់កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៦។ កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា បានលើកឡើងថា អង្គការនេះនឹង​​ជួយ​សង្គ្រោះ​​ក្មេង​​សុំ​ទាន​​តាម​ស្តុប និង​ក្មេង​សុំទាន​ដែល​បោះបង់​ការសិក្សាជាដើម​៕