(ភ្នំពេញ)៖ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី «ការវះកាត់ជំងឺមហារីកថ្លើម និងដុំក្នុងខួរក្បាល» នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដែលមានការចូលពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញៗជាច្រើនរូប។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឈាង រ៉ា អគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត បានលើកឡើងថា គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះ គឺលើកយកតែការអភិវឌ្ឍលឿនចុងក្រោយ នៅលើសកលលោកយកមកនិយាយ ដូចជាការវះកាត់ខួរក្បាល ដោយគ្រាន់តែចុះរន្ធតូច និងការវះកាត់មហារីកថ្លើម ដែលជាបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់សកលលោក។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថា «ការលើកយកជំងឺទាំងពីរនេះ មកពិភាក្សាក្នុងសិក្ខាសាលានេះ គឺជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍ ក្នុងនោះក៏មានជំងឺថ្មីៗ ដែលស្រាវជ្រាវកាន់តែជឿនលឿនទៅគឺយើងអាចឃើញ នឹងធ្វើការទប់ស្កាត់បានកាន់​តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព ទាន់ពេលវេលា ដូចជាជំងឺមហារីកក្នុងខួរក្បាល ជំងឺសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ដែលជាជំងឺយើងទាមទារការស្រាវជ្រាវឲ្យទាន់ពេលវេលា ដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលា ហើយវាជាបច្ចុប្បន្នភាពមួយ»។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្ថែមថា  បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលានេះ នឹងធ្វើការវាយតម្លៃនូវការអនុវត្ត ដែលជាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលានេះ ហើយនឹងមានជាគ្រូពេទ្យជំនាញ អាចមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវកិច្ចការនេះ ប្រហែលជា ២ ទៅ៣សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ដែលអាចធ្វើទៅបាន ៕