(ភ្នំពេញ)៖ ដោយមានការសហការ រវាងមន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យភ្នែក Xiamen Eye Center នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នឹងបានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យ-ព្យាបាល និងវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖