(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមកចិច្ប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាមលើកទី៨ និងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ២ទៀត នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម រយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី២៤ដល់២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេស នៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសខាងក្រោម៖