(ភ្នំពេញ)៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) លោក សិុក ប៊ុនហុក បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ​ ស្ដីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ​ សម្រាប់ការងារ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧។

ក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាស ដែលមានបំណងចង់ដាក់ដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់ការងារ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧ សូមទាក់ទងអង្គភាពលទ្ធកម្ម ដើម្បីទិញឯកសារដេញថ្លៃ៕