(ភ្នំពេញ)៖ RMA Cambodia បានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ដោយឥតគិតថ្លៃពីជំនាញផ្នែកលក់អាជីព សម្រាប់ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត គ្រប់ជំនាញទាំងអស់ ដែលទើបបញ្ចប់ថា្នក់បរិញ្ញាប័ត្រថ្មីៗ ទទួលបានជំនាញ និងបទពិសោធន៏ ជាក់ស្ដែង ជាពិសេស នឹងក្លាយជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដោយជោគជ័យ។

RMA Cambodia បង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ជួយជម្រុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់និសិ្សតឲ្យ ចេះហាត់ពត់ និងបត់បែនខ្លួនឯងទៅតាមស្ថានការក្នុងការងារ ដែលវាខុសស្រឡាស់ ពីការសិក្សានៅក្នុងសាលា។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងជម្រុញឲ្យសិក្ខាកាម រិះរកគំនិតចៃប្រឌិតថ្មីៗ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានា និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ទៅនឹងការងាររបស់ពួកគេ។ ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត វាគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងជួយផ្ដល់ការងារដល់និស្សិតកម្ពុជា ជាច្រើននាក់ទៀតផង ស្របទៅតាមឆន្ទៈ របស់ក្រុមហ៊ុន។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ គឺមានរយៈពេល ៣ ទៅ ៦ខែ ដែលនិស្សិតនឹងទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀន ពីទ្រឹស្ដី និងវិធីសាស្ដ្រល្អៗទៅលើផ្នែកលក់ ហើយនឹងចុះហ្វឹកហាត់ការងារ ដោយផ្ទាល់ទៅតាម សាខាណាមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនបានចាត់តាំង។

ក្រុមហ៊ុន ក៏មានផ្ដល់ជូនប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ដល់គ្រប់សិក្ខាកាម ក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ ហើយនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរ។ ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ពួកគេនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃ ឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលិកទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន  RMA Cambodia ។

គួររំលឹកផងដែរ ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ និងមានបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការជាង ២០០០នាក់ នៅក្នុងប្រទេស ហើយក្រុមហ៊ុន ទទួលសិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលិត និងសេវាកម្មម៉ាកល្បីៗជាច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា៖ ផ្នែករថយន្ដ ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ ផ្នែកចំណីអាហារ ផ្នែកសេវាកម្មជួលរថយន្ដ ផ្នែកផលិតផលចម្រុះ និងផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញប្បទាន។

ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសសិក្ខាកាម៖

ដំណាក់ទី ០១៖ គ្រប់និស្សិតទាំងអស់ត្រូវបំពេញពាក្យស្នើរសុំចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់ Email: [email protected]
ដំណាក់កាលទី ០២៖ និស្សិតទាំងអស់ តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្ដសមត្ថភាពទៅលើភាសាអង់គ្គេស និងអាប្បកិរិយា។
ដំណាក់កាលទី ០៣៖ សម្រាប់និស្សិតដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងបញ្ជីសង្ខេប នឹងត្រូវបានធ្វើការណាត់សម្ភាសន៏។

ដើម្បីទទួលបានពត៍មានកាន់តែច្បាស់សួមចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
http://www.cambodia.rmagroup.net/careers/rma-cambodia-academy/

ឫទូរស័ព្ទមកលេខៈ 017 222 572

ដើម្បីទាញយកពាក្យស្នើរសុំចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សួមចូលទៅកាន់ Link:
https://drive.google.com/file/d/0B1t0Ol1yzRKXSzVUYk1nTnMwVEU/view