(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានប្រកាសអំពី សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន ក្រោយពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី ស៊ី ជីនពីង មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល២ថ្ងៃ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេស៖