(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ជុំវិញជំនួបរវាង លោក កែវ រ៉េមី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ជាមួយលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឡើងនៅរសៀល ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នាទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមនេះ៖