(ភ្នំពេញ)៖ លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំមួយ ស្ដីអំពី​ដំណើរការអប់រំនៅគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សាសាធារណៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ដើម្បីធានាបាននូវការអប់រំមួយ ប្រកបដោយសមធម៌ និងគុណភាព ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅ និង​ធានាបាន នូវ​កំណែទម្រង់លើវិស័យអប់រំ និងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ​អប់រំ៕

​សូមអានសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៅខាងក្រោមនេះ៖