(ភ្នំពេញ)៖ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតភ្លើងបំភ្លឺក្នុងពហុកីឡដ្ឋានត្រូវបានដាច់ នៅម៉ោងប្រមាណ៦៖៥០នាទី ខណះពេលដែលកម្ពុជា បាននាំមុខ ១-០ តាំងពីនាទីទី២មក។

ភ្លើងត្រូវបានដាច់ទាំងស្រុង ចំពេលការប្រកួតបានដំណើរការដល់នាទីទី២០ និងកំពុងតែភ្លឺបណ្តើរៗវិញហើយនៅពេលនេះ នេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារ Fresh News រាយការណ៍ពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិ៕